BIM工程师:考试简介、申报条件、考试科目、考试题型、考试时间、证书样本、证书价值等报考事项说明1、BIM工程师可报考工种:

BIM建模、BIM项目管理、BIM战略规划、装配式BIM、建筑BIM应用、结构BIM应用、机电BIM应用、造价BIM应用等;

2、BIM工程师暂未开放工作

装饰BIM应用、水利BIM应用电力BIM应用市政BIM应用路桥BIM应用、运维BIM应用等。

◆发布:职业技能网报平台 丨 ◆来源:编辑整理修改 丨 ◆时间:2022-4-14 丨 ◆链接:见全文 


--------------------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------------------